Blog

  • Ciència de les xarxes

    Posted by Roger on March 21, 2015

    En què s’assemblen una persona i un medicament? No, no és cap acudit. Per a un nombre cada vegada més elevat d’investigadors és una pregunta rellevant.

    Parlem primer de medicaments. Segons s’estima, un de cada quatre adults més gran de 57 anys als EUA pren cinc o més medicaments dife...

    Read more